MUVOT
Komplementarny
kurs doskonalenia zawodowego
w zakresie niepewności pomiarów

Cele projektu

Celem projektu jest zaadaptowanie i uzupełnienie istniejących materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki niepewności pomiaru na do potrzeb i wymagań pracowników przemysłu zajmujących się pomiarami wielkości geometrycznych. W projekcie duży nacisk kładzie się na przekazywanie kompetencji w sposób metodycznie i dydaktycznie zoptymalizowany dla pracowników z wykształceniem przeważnie zawodowym.

Wyniki przeprowadzonej analizy potrzeb użytkownika wskazują na konieczność uwzględnienia w projekcie następujących aspektów:
  • wprowadzenie dodatkowych zajęć w formie warsztatów zgodnie z koncepcją nauczania komplementarnego („blended learning")
  • przetłumaczenie materiałów w języku angielskim na języki partnerów,
  • opracowanie nowych rozdziałów uwzględniających zastosowania przemysłowe.
Oprócz tego, konsorcjum projektu planuje utworzenie akceptowanego na poziomie ogólnoeuropejskim schematu szkolenia metrologów w ważnym temacie niepewności pomiaru. Ponadto kurs ten ma stanowić krok w kierunku utworzenia kompletnego i skoordynowanego programu szkolenia zawodowego w zakresie metrologii.

W związku z powyższym projekt wpisuje się w następujące priorytety i cele programów europejskich:
  1. LEO-TreInno-7: w ramach projektu przygotowywana jest oferta kursu pozwalająca grupie osób, dotychczas niemającej takiej możliwości, uczestniczyć w programie Nauczanie przez całe życie (LLP Lifelong Learning Programme) i korzystać z nowych form kształcenia. Ponadto, kurs zostanie opracowany w sposób, który umożliwia dopasowanie sposobu uczenia się i zachęca do natychmiastowego wykorzystania nowo nabytych kompetencji w praktyce. Przez wprowadzenie grupy docelowej do nowych form kształcenia, wspierana jest jej zdolność do uczestniczenia w programie kształcenia ustawicznego.
  2. SpObj-b, OpObj2, OpObj3: Brak kompleksowego, specjalistycznego programu kształcenia zawodowego dla metrologów jest poważną wadą co powoduje poważne zapotrzebowanie na pracowników o takich kwalifikacjach. Obecnie dostępne oferty edukacyjne, które zawierają podstawy metrologii przemysłowej są oferowane przez zainteresowane uczelnie ale nie są skoordynowane. Poprzez integrację z istniejącymi krajowymi systemami kształcenia kurs przyczyni się do dalszego rozwoju kształecnia zawodowego w tym obszarze.
  3. SpObj-a, OpObj-6: Program nauczania, materiały i wytyczne pedagogiczne określone w celu wprowadzenia uczestników do e-learningu na początku każdego kursu, mogą być łatwo wykorzystane również w innych powiązanych obszarach tematycznych.

Projekt

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
i-phone +48 (33) 827-92-13 i-emial  muvot (at) ath.eu

Fundacja

logo Programme LLP EN
© 2012 µVOT. Wszystkie prawa zastrzeżone. | ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała | tel. +48 (33) 8279205 | Projekt: ACI.