MUVOT
Komplementarny
kurs doskonalenia zawodowego
w zakresie niepewności pomiarów

Podsumowanie

W ramach projektu SAM-EMU (142922-LLP-1-2008-1-PL-ERASMUS-ECDEM) opracowano pierwszy kurs e-learningowy dostępny przez Internet zaprojektowany specjalnie do nauczania przedmiotu niepewność pomiaru studentów uczelni, tworząc podstawy dla kursu przeznaczonego do szkolenia zawodowego pracowników. Przeprowadzona analiza potrzeb użytkowników wykazała istnienie dużego i rosnącego zapotrzebowania na szkolenie w tym zakresie, które miałoby charakter elastyczny również dla pracowników przemysłu. Jednak wyniki tej samej analizy wskazują, że większość tych pracowników nie zna nowych metod prowadzenia szkoleń zawodowych wykorzystujących techniki e-learningu oraz, że stwarzają one szereg korzyści, dzięki którym mogą łatwo wykonywać praktyczne ćwiczenia jak również kontaktować się z prowadzącym i innymi uczestnikami. Wyniki analizy potrzeb użytkownika były podstawą do kluczowego założenia nowego projektu MUVOT mającego na celu dostosowanie przygotowanych materiałów dydaktycznych do tego modelu. Osiągnięto to przez zaadaptowanie istniejących materiałów do mniej czysto teoretycznego poziomu wiedzy i opracowanie dodatkowych elementów szkolenia w celu umożliwienia pracownikom przemysłu pełnego uczestniczenia w tej nowej samodzielnie kontrolowanej formie uczenia się.

W ramach projektu dostępna zawartość kursu SAM-EMU została zaadaptowana do specyficznych wymagań grupy docelowej przez konsorcjum projektu składającego się partnerów z sześciu krajów, którzy aktywnie działają w zakresie metrologii wielkości geometrycznych i którzy przetłumaczyli istniejące materiały na własne języki. Istniejące materiały uzupełniono o ćwiczenia specjalnie przygotowane na potrzeby spotkań warsztatowych. Ponadto opracowano dodatkowe materiały, które mają szczególne znaczenie dla przemysłowego zastosowania wiedzy nt. niepewności pomiaru, a ich tematyka była pożądana przez zainteresowanych uczestników.

Jako część projektu przeprowadzone zostaną kursy pilotażowe, w ramach których opracowane materiały zostaną przetestowane pod względem jakości technicznej i poziomu merytorycznego, co pozwoli na zidentyfikowanie i wprowadzenie ewentualnych ulepszeń i poprawek. Konsorcjum planuje podjęcie działań mających na celu uzyskanie rozpoznawalności kursu w krajowej ofercie kursów specjalistycznych, co w perspektywie długoterminowej powinno przynieść efekt w postaci dobrze ugruntowanego i powszechnie uznawanego programu nauczania metrologów o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Projekt

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
i-phone +48 (33) 827-92-13 i-emial  muvot (at) ath.eu

Fundacja

logo Programme LLP EN
© 2012 µVOT. Wszystkie prawa zastrzeżone. | ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała | tel. +48 (33) 8279205 | Projekt: ACI.