MUVOT
Curs privind incertitudinea
de masurare in format "blended learning"
pentru instruire vocationala avansata

Scopuri și obiective

Proiectul își propune să adapteze și să modifice materialele didactice existente pe tema evaluării incertitudinii de măsurare, la nevoile și cerințele angajaților din industrie care lucrează în domeniul metrologiei. Proiectul își propune să transmită competențele într-o structură care este metodologic și didactic optimizată pentru angajații care au doar o educație vocațională.

Rezultatele analizei realizate asupra nevoilor utilizatorilor au arătat faptul ca următoarele aspecte vor fi abordate in cadrul proiectului:
  • Dezvoltarea unor elemente suplimentare pentru predare de tip face to face și ateliere de lucru care prezintă conceptul de "Blended Learning"
  • Traducerea și adaptarea materialelor din engleză în limbile naționale,
  • Dezvoltarea de conținut nou care să țină cont de aspectele practice ale implementării în industrie.
În afară de această realizare imediată, proiectul își propune să stabilească un sistem acceptat la nivel european pentru formarea metrologilor pe tema foarte importantă a incertitudinii de măsurare. În plus, acest curs este destinat a fi un prim pas spre un program de pregătire profesională cuprinzător si armonizat la nivel european în domeniul metrologiei.
Proiectul, astfel, contribuie în mod direct la următoarele priorități si obiective:
  1. LEO-TraInno-7: În cadrul proiectului se va dezvolta un cadru organizat care va permite accesul unui grup de persoane, care in prezent sunt private de aceste posibilități, la activități de Life Long Learning și de a utiliza forme noi de educație. De asemenea, instruirea va fi dezvoltată într-un mod care să permită îmbinarea formării complementare și transferul imediat al competentelor dobândite în practică. Prin acomodarea grupului țintă cu forme de instruire noi, este stimulată abilitatea lor de a participa la programe de Long Life Learning .
  2. SpObj-b, OpObj2, OpObj3: Lipsa unui program profesional complet și specific pentru metrologi este un dezavantaj major care duce la o cerere serioasă din partea angajaților cu acest tip de calificări. Singurele oferte educaționale disponibile în momentul de față în domeniul metrologiei industriale sunt oferite de universități cu direcții de instruire in domeniu, dar acestea nu sunt coordonate și corelate la nivel european. Prin stabilirea modului de integrare în cadrele de formare existente la nivel național în tarile cu participanți în aceste program, cursul contribuie la dezvoltarea viitoare a formării profesionale în acest domeniu.
  3. SpObj-a, OpObj-6 Curriculum-ul, materialele și metodologia pedagogică definite pentru acomodarea participanților cu mediul eLearning pot fi ușor de utilizat pentru alte domenii conexe și de actualitate în domeniul metrologiei.

Act de renunțare

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
i-phone +48 (33) 827-92-13 i-emial  muvot (at) ath.eu

Fundație

logo Programme LLP EN
© 2012 µVOT. Toate drepturile rezervate. | ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała | tel. +48 (33) 8279205 | Desen: ACI.